Bestuur

Navigators Studentenvereniging Tilburg staat onder leiding van het bestuur. In samenwerking met de stafleden zorgen zij voor het functioneren van de vereniging. Ook zijn ze het eerste aanspreekpunt binnen de vereniging. Het bestuur wisselt elk jaar en wordt gekozen na een zorgvuldige selectieprocedure.

Het h.t. bestuur zal zich in oktober aan u voorstellen.


XVIe bestuur

Unitas In Spiritu

'Wees altijd nederig, zachtmoedig en geduldig, en verdraag elkaar uit liefde. Span u in om door de samenbindende kracht van de vrede de eenheid te bewaren die de Geest u geeft.'

- Efeziërs 4:2-3 (NBV) 

Eenheid in de Geest

‘Efeziërs 4:2-3 (NBV) 'Wees altijd nederig, zachtmoedig en geduldig, en verdraag elkaar uit liefde. Span u in om door de samenbindende kracht van de vrede de eenheid te bewaren die de Geest u geeft.'

Dit jaar willen we ons focussen op eenheid binnen de vereniging. We zijn allemaal verschillend gemaakt en hebben onze eigen gaven en talenten gekregen, maar we zijn samen één in de Geest. Daarnaast willen we voortbouwen op wat vorige besturen hebben neergezet. Zo mag N.S.T. een plek blijven waar we naar elkaar om kijken en met elkaar meeleven. Waar we van elkaar mogen leren en bovenal God mogen volgen in wat Hij van ons vraagt, want God is immers het fundament van ons leven en de vereniging. Verder willen we ook dit jaar weer ons geloof laten zien aan de mensen om ons heen en leren om in gesprek te gaan over ons geloof.

Oud-besturen

Wat is een vereniging zonder bestuur? Al vanaf het begin zetten mensen zich in om de vereniging draaiende te houden.

 • XV

  AEDIFICARE PER FIDEM
  Praeses Annemiek Zijlmans
  Ab Actis Ionela Beserman
  Quaestor/Herus Sijmen Koenders
  Assessor Intern Matthias de Jager
  Assessor Extern Lotte van Houwelingen
 • XIV

  VINCULUM AMORIS DIVINI
  Praeses Jette Prins
  Ab Actis Marit Messelink
  Quaestor/Herus Johannes de Ruig
  Assessor Intern Mirthe Kooima
  Assessor Extern Ruben Verton
 • XIII

  Sola Dei Sapientia
  Praeses Milan Terwisscha
  Ab Actis Nadine Jansen
  Quaestor/Herus Jelle de Graaf
  Assessor Intern Merel Blesgraaf
  Assessor Extern Anne van der Vliet
 • XII

  Es Sanctus Deo
  Praeses Anne Fransen
  Ab Actis Martine Marsman
  Quaestor/Herus Jan Bijma
  Assessor Intern Christianne van der Stege
  Assessor Extern Maarten Fieret
 • XI

  Diligentes Amore Dei
  Praeses Koen Teunis
  Ab Actis Anne van Bellen
  Quaestor/Herus Damian de Jong
  Assessor Intern Anne Fransen
  Assessor Extern Daniëlle Olthof
 • X

  Deus Omnibus Providet
  Praeses Gerben Nieuwenweg
  Ab Actis Annemarie van Velsen
  Quaestor/Herus Lennard Tins
  Assessor Intern Marjolein Zeldenrust
  Assessor Extern Eloïse Wisse
 • IX

  Deus Viam Ducit
  Praeses Christy Janssen
  Ab Actis Irene Brouwer
  Quaestor/Herus Frank Mom
  Assessor Intern Gijsbert Rouw
  Assessor Extern Loïs Folkerts
 • VIII

  In Servitute Dei
  Praeses Marten Heikoop
  Ab Actis Elma van der Ent
  Quaestor/Herus Jurgen van der Roest
  Assessor Intern Christy Janssen
  Assessor Extern Marjolein Leijenhorst
 • VII

  Unitas In Deo Omnia Vincit
  Praeses Caroline Verhagen
  Ab Actis Monica Mooij
  Quaestor/Herus Anoniem
  Assessor Intern Rianneke van de Weerdt
  Assessor Extern Marten Heikoop
 • VI

  Nihil Sine Deo
  Praeses Timo Wisse
  Ab Actis Maaike van der Meulen
  Quaestor/Herus Caroline Verhagen
 • V

  Sola Dei Gratia
  Praeses Timo Wisse
  Ab Actis Marjella Bronkhorst
  Quaestor/Herus Rob van Tilborg
 • IV

  Ab Imo Pectore
  Praeses Jan-Willem Traas
  Ab Actis Femke de Jong
  Quaestor/Herus Esther van der Sijde
 • III

  Auxilio Ab Alto
  Praeses Emiel Jerphanion
  Ab Actis Lieselot van de Velde
  Quaestor/Herus Jolanda Hoevenaar
 • II

  E Pluribus Unum
  Praeses Ronald van de Weerdhof
  Ab Actis Mariëtte Barendrecht
  Quaestor/Herus G. Luijten
 • I

  Incrementum Et Florere
  Praeses Ronald van de Weerdhof
  Ab Actis G. Luijten

Wat het bestuur doet

Allemaal leuk en aardig, zo'n bestuur, maar wat doen ze eigenlijk?

Praeses

De Praeses zit bestuurs- en ledenvergaderingen voor, waarborgt de visie en het beleid van de vereniging. De Praeses is het gezicht van de vereniging en vertegenwoordigt ons naar buiten toe.

Ab Actis

De Ab Actis is verantwoordelijk voor de interne en externe communicatie, hieronder valt o.a. notulen van vergaderingen, de wekelijkse nieuwsbrief, schriftelijke post, email, sociale media en de website. Daarnaast houdt de Ab Actis contact met oud-leden en is de Ab Actis verantwoordelijk voor de ledenadministratie en het archief.

Quaestor/Herus

De Quaestor/Herus beheert de financiën van de vereniging. Hieronder valt onder andere het maken van een jaarbegroting en een financieel jaarverslag, het bijhouden van de boekhouding en het behandelen van incasso’s. Daarnaast houdt de Quaestor/Herus zich bezig met acquisitie, de oriëntatie naar een eigen sociëteit en is de Quaestor/Herus verantwoordelijk voor de locaties waar N.S.T. haar avonden organiseert.

Assessor Intern

De Assessor Intern is verantwoordelijk voor het interne verenigingsleven. De Assessor Intern coacht en begeleidt een heleboel commissies binnen de vereniging, begeleidt de dispuutsvoorzitters en draagt zorg voor de integratie van de eerstejaars.

Assessor Extern

De Assessor Extern heeft als taak het aangaan en onderhouden van externe contacten, de begeleiding van ‘externe’ commissies en N.S.T. bekend maken binnen Tilburg. Hieronder vallen activiteiten zoals de jaarlijkse Alpha-cursus.