Historie

Sinds 2008 is Navigators Studentenvereniging Tilburg een begrip in Tilburg. Het verhaal achter de visie en missie van Navigators gaat echter veel verder terug de geschiedenis in.


The Navigators

In 1933 kreeg Dawson Trotman contact met een aantal jonge matrozen van de U.S. Navy, met wie hij veel Bijbelstudie deed en met wie hij zijn geloof en visie deelde. De naam “Navigators” komt dus zeker niet uit de lucht vallen: velen gooiden het roer van hun leven radicaal om en lieten Jezus (the Captain) de koers van hun leven verder bepalen. Toen eens aan Dawson werd gevraagd wat het doel van de Navigators was, antwoordde hij: “To know Christ and to make him known.” Dat is nu nog steeds het motto van de Navigators.

Bijbelstudieclubje

Ook in Tilburg

Het studentenwerk van Navigators Studentenvereniging Tilburg is begonnen in september 2006. In een bovenzaaltje van de inmiddels opgeheven Tilburgse kroeg ‘De Drie Gezusters’ (tegenwoordig ’t Taphuys) kwamen ongeveer een tiental geïnteresseerden bij elkaar om kennis te maken. Deze avond besloten 4 mensen zich aan te sluiten bij de vereniging: NST was geboren! NST was een zogezegd ‘Bijbelstudieclubje’. Ongeveer één keer per drie weken kwamen de leden op maandagavond bij elkaar om samen de Bijbel in te duiken en om daarna een biertje te drinken, maar het pure, bruisende verenigingsleven was er niet.

Verdere ontwikkelingen

In mei 2009 werd op de IIe ALV der N.S.T. het officiële verenigingslied 'Tilburgs Trots' goedgekeurd. Dit lied is geschreven door Ronald van de Weerdhof en Jan-Paul van Zuilekom en is geïnspireerd door het onofficiële lied dat een jaar eerder geschreven was door leden van Navigators Studentenvereniging Groningen. 

In 2010 werden de statuten en het huishoudelijk reglement ingesteld. Ook de verdere ontwikkelingen in de jaren daarna droegen sterk bij aan het groter worden van de vereniging; zo werd er voor het eerst een geschreven beleid opgesteld en kwam er een stuurgroep, meerjarenvisie en familiesysteem. September 2013 deed de vereniging op haar grondvesten schudden, toen zij getuige was van een (bijna) verdubbeling van het ledenaantal. In dat verenigingsjaar vond er een herstructurering plaats van het familiesysteem naar disputen en het jaar hierop groeide het aantal bestuursleden van drie naar vijf.

ESRON

In 2017/2018 werd het tweede Lustrum gevierd, door onder andere een 24 uur gebedsmarathon, een Lustrumgala en een reis met de vereniging naar het Belgische Gent. Tevens bracht N.S.T. de Brabantse gezelligheid mee naar de IJsselhallen in Zwolle en behaalde de tot dan toe hoogst genoteerde plaats op het NSV Songfestival met haar 'Guus Meeuwis Medley’.

Op 28 juni 2018 kwam er een nieuwe LICHTing die deed de vereniging opnieuw groeien naar (inclusief sociëteitsleden) 100 leden. Daarnaast mochten we in dit jaar ons verenigingsgala houden in het Willem II stadion, was de 24/7 Prayer bus een aantal dagen op de campus en gingen we op verenigingsweekend naar Reeuwijk.

Lustrumreis naar Gent

In het jaar 2023-2024 hebben wij 16 kaarsjes uit mogen blazen. Dit jaar hebben wij nieuwe leden mogen verwelkomen die samen lichting Present vormen. Er waren veel nieuwe activiteiten, van een feest bij de open tijd, verenigingsweekend in Eersel tot kerstdiner met de hele vereniging. Wij hebben een prachtig jaar met alle leden mogen beleven.

Verenigingsweekend in Eersel

Dawson Trotman

Dawson Trotman

De geschiedenis van ‘De Navigators’ begint in de jaren dertig in de Verenigde Staten. De oprichter van de Navigators is een jonge christen genaamd Dawson Trotman. Dawson werd geboren in 1906 in de Verenigde Staten. In 1926 kwam hij tot geloof. In de jaren dertig voelde hij zich aangesproken door een Bijbelvers: “Roep tot mij en ik zal u antwoorden, en u grote, ondoorgrondelijke dingen verkondigen waarvan u niet weet.” (Jeremia 33:3). Hij nam dit vers serieus en besloot met een vriend zes weken lang dagelijks twee uur te bidden om erachter te komen wat deze ondoorgrondelijke dingen nu waren. Aan het einde van deze zes weken had Dawson het gevoel dat God hem op de één of andere manier wilde gebruiken op alle continenten van de wereld. Dawsons visie op de wereld wordt weergegeven in de zendingsopdracht die Jezus aan zijn volgelingen meegaf: “Ga heen, maak alle volken tot mijn discipelen” (Matteüs 28:19a). Het viel Dawson op dat Jezus bewust twaalf mensen uitkoos en hen alles doorgaf wat hij van God leerde, zodat zij het op hun beurt konden doorgeven. Dit principe van geloofsoverdracht door intensieve persoonlijke relaties werd het ‘handelsmerk’ van de Navigators.

Een nieuw begin

In januari 2008 werd duidelijk dat van het kleine groepje er nog maar twee leden zouden overblijven: G. Luijten en Ronald van de Weerdhof. Aan hen was de keus om door te gaan met de vereniging of deze te ontbinden. Na een kortstondig overleg tussen deze beide heren en de heer de Kwaasteniet werd op 16 april 2008 besloten om het nog eenmaal te gaan proberen. In tegenstelling tot de jaren hiervoor hadden zij een scala aan ideeën, plannen en vooral: ambitie. Na promotiehulp van leden van Navigators Studentenvereniging Leiden en Nijmeegse Studentenvereniging de Navigators kon de eerste open avond van dat jaar georganiseerd worden. De vereniging zette dit jaar haar eerste officiële stappen en de combinatie van ‘Feest & Geest’ werd geïntroduceerd. Daarnaast werd de afkorting NST ingeruild voor N.S.T., om een onderscheid met het verleden aan te geven. Dit door er symbolisch een punt achter te zetten.

Oprichters der N.S.T.

Andere ontwikkelingen binnen de vereniging door de tijd heen waren onder andere de oprichting van brasgenootschap ESRON begin 2012 en het eerste Lustrum der Navigators Studentenvereniging Tilburg in het verenigingsjaar 2012/2013.

In het verenigingsjaar 2015/2016 kreeg N.S.T. twee nieuwe voltijd stafleden: Monica Mooij en Timo Wisse. Het jaar hierop groeide de vereniging (opnieuw) flink en werd voor het eerst in Tilburg Happietaria georganiseerd, een pop-up restaurant door studenten voor het goede doel.

Gala 2014

In het jaar 2023 werd het derde lustrum gevierd. We bestaan 15 jaar en dit moest uitgebreid gevierd worden. De maandelijkse activiteiten en een lustrumweek vol met vette activiteiten. Denk daarbij aan een gala in het buitenland, een lustrumreis naar Athene en een 32 uur gebedsmarathon.

We hebben dit jaar 20 prachtige nieuwe leden mogen verwelkomen. Lichting vitaal is niet meer weg te denken uit de vereniging. 

Lustrumreis naar Athene